Het programma...

Voorlopig programma:

Winny Weinbeck - papegaaiengedrag en training

Winny Weinbeck is gediplomeerd gedragstherapeut voor papegaaien en voorzitter van Pakara en geeft een lezing over gedragsproblemen bij papegaaien. Om het gedrag van papegaaien te kunnen begrijpen moeten we ze bestuderen in de vrije natuur. Daar kunnen we zien dat papegaaien in groepsverband leven en er sprake is van een zeer sterke paarbinding. Bij papegaaien die in gevangenschap worden gehouden kan het niet kunnen uitoefenen van hun natuurlijke gedrag of een gebrek aan sociale contacten soms leiden tot gedragsproblemen. Ook ongeschikte voeding, verkeerde huisvesting en onvoldoende kennis spelen hierbij een belangrijke rol. Veel voorkomende problemen zoals agressie, schreeuwen, angst, verenplukken en automutilatie passeren de revue. Hoe kunnen deze problemen opgelost worden en hoe kunt u gedragsproblemen en stress voorkomen.   

Jan en Rik Dams - conservatie en stamboek kweken, voorstelling nieuw conservatie initiatief

De broers Jan en Rik Dams zijn beide professioneel bezig met vogels. Rik heeft gewerkt bij het Al Wabra Wildlife Preservation en geeft momenteel les rond vogels aan studenten dierenzorg. Jan is curator in Weltvogelpark Walsrode. Daarnaast kennen zij ook de hobbywereld daar ze van jongsaf samen diverse vogelsoorten kweekten. Op de Dag van de Papegaai komen ze een nieuw initiatief voorstellen: het Conservation Breeding Initiative. 
De populaties van wilde dieren en soorten als een geheel ondervinden steeds meer druk door bedreigingen veroorzaakt door de groeiende menselijke populatie en de opwarming van de aarde. Natuurbehoud organisaties werken samen met dierentuinen om zoveel mogelijk soorten van uitsterven te beschermen, dit door soorten in het wild te ondersteunen en populaties in beschermd milieu te onderhouden. Jammer genoeg zijn de fondsen en mogelijkheden die deze organisaties ter beschikking hebben niet eindeloos. Dierentuinen houden een groot aantal populaties van bedreigde diersoorten, maar de beschikbare plaatsen zijn beperkt. Zeker soorten die een bepaalde aantrekkingskracht missen bij het grote publiek hebben in deze organisaties minder kansen. Dit is exact waar particuliere kwekers kunnen helpen. Private aviculturisten houden al een langere tijd bedreigde diersoorten voor hun eigen interesse of om de soorten in het wild te ondersteunen. Tot nu toe zijn deze belangrijke populaties ongecoördineerd verder gekweekt, wat er toe leidt dat ze belangrijke inherente genetische informatie verliezen. Deze genetische diversiteit is echter nodig om een gezonde populatie te onderhouden en zorgt er voor dat een populatie zich kan aanpassen aan omgevingsveranderingen. Hier wilt het Conservation breeding initiative voor een oplossing zorgen. Door simpele stamboeken op te starten met gratis digitale programma’s kunnen de populaties van bedreigde diersoorten gecoördineerd worden om er voor te zorgen dat ze genetisch gezond blijven. Deze gezonde populaties kunnen dan gebruikt worden om op terug te vallen indien de soort in het wild uitsterft.

Vivian Goerlich - onderzoek naar geslachtsverdeling in het nest + resultaten enquête

Bepalen moeders het geslacht van hun nakomelingen?

 

Dr. Vivian Goerlich-Jansson doet onderzoek aan de universiteit van Utrecht bij de faculteit diergeneeskunde, departement ‘Animals in Science and Society’. Ze licht haar lezing op de Dag van de Papegaai alvast toe:

 

Bij vrij veel diersoorten blijkt de verhouding van de geslachten bij de nakomelingen soms erg af te wijken van het verwachte evenwicht (‘sekse-ratio bias’). Er is een grote kans dat de fysiologische staat van de moeder invloed heeft op de bepaling van de sekse van het ontwikkelend embryo. Ik ga in mijn presentatie eerst het fenomeen ‘sekse-ratio bias’ nader voorstellen met voorbeelden van verschillende diersoorten, met name vogels. Daarbij ga ik ook in op de mogelijke mechanismen die een afwijkende geslachtsverhouding kunnen realiseren. Eindigen doe ik met de presentatie van de eerste resultaten uit de enquête naar de geslachtsverdeling bij de kweek met Amazone papegaaien, gegevens die wij met uw hulp hebben verzameld.

Binnenkort meer...